Unico Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Unico Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'nın karşılamadığı ya da teminat limitlerini aşan tedavi ek masraflarını karşılayan sigorta ürünüdür. Yılda 10 defa ücretsiz muayene hakkını sahip olursunuz ve ameliyat masraflarınız poliçe teminatları dahilinde %100 karşılanır. Unico Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında geçerlidir.


Muayene Sayısı :
+10
Yatarak Tedavi :
Sınırsız Limit
Bekleme Süresi :
3 ay
Ömür Boyu Yenileme :
Var
Müşteri Hizmetleri :
Acil Ambulans :
zolfin

Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Unico Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'nın karşılamadığı ya da teminat limitlerini aşan tedavi ek masraflarını karşılayan sigorta ürünüdür. Yılda 10 defa ücretsiz muayene hakkını sahip olursunuz ve ameliyat masraflarınız poliçe teminatları dahilinde %100 karşılanır. Unico Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında geçerlidir.

Unico Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan kişilerin ücretsiz ameliyat olma hakkına sahip olması için ameliyatın şirketin anlaşmalı olduğu hastanelerde yapılması gerekir. Bunun yanı sıra doktorun, branşın ve hastanenin SGK ile anlaşmalı olması da sigortadan yararlanılması için gerekli olan bir şarttır. Anlaşmalı kurumlar şirket tarafından değiştirilebildiği için sigorta sahiplerinin öncelikle şirketin hastane ile anlaşmasının devam edip etmediğini araştırmaları gerekir.

Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları?

Ameliyatlı tedavi giderlerini içeren tamamlayıcı sağlık sigortasının teminatı cerrahi yatış teminatıdır. Özel hastanelerde ameliyat olan kişilerin ameliyat masraflarını, ameliyat sonrası yoğun bakım, hastane odası, refakatçi masraflarını sigorta karşılar. Ancak ameliyat için özel hastaneleri tercih edecek kişilerin ücretsiz olarak sigortadan yararlanabilmeleri için belirlenmiş olan limit vardır.

Bu limit yıllık olarak 10 bin TL’dir ve bir yıllık poliçe süresi içerisinde 10 bin TL’lik ameliyat ihtiyaçları anlaşmalı hastaneleri gidilmesi durumunda ücretsiz karşılanır. Sigortanın teminatı büyük ameliyat ya da cerrahi işlemler için geçerlidir. Alçı, biyopsi, enjeksiyon ve endoskopi gibi işlemler küçük müdahale olarak kabul edilirler. Bu sebeple de sigorta teminatında yer almazlar. Cerrahi operasyon geçiren kişilerin sigortalarının geçerlilik tarihinin bitmiş olması durumunda bitiş tarihinden itibaren 10 gün ücretsiz hizmet alma hakları vardır.

Unico Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi Var Mı?

Geçerlilik süresi biten sigortadan tekrar yararlanılmak istendiğinde 30 gün içerisinde yenilenmesi gerekir. Bu sayede sigorta kapsamından 1 yıl daha yararlanma hakkı elde edilir ancak bu sigortanın ömür boyu yenileme garantisi yoktur. Her geçerlilik süresi bitiminde sigortanın yenilenmesi gerekir.

Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Hangi Yaş Aralığındaki Kişiler Alabilir?

Unico Sigorta şirketine ait olan tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilecek kişilerin yaş aralığı 18-65 yaşlarıdır. Kişilerin 65 yaşlarını doldurmaları durumunda ise Unico Sigorta tarafından kişilerin uygun olduğunun anlaşılması durumunda 75 yaşına kadar sigorta hakkında yararlanılması mümkündür. 18 yaş şartına uymayan kişilerin ise ailelerinin sigortaya başvurmaları durumunda aile poliçesi kapsamında sigorta hakkından yararlanmaları mümkün olmaktadır.

Unico Sigortada Bekleme Süresi Var Mıdır?

Unico Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık ameliyat sigortasında bekleme süresi bulunur. Bu süre sigortanın başladığı tarihten itibaren geçerli olan 3 aylık süredir. Bu sebeple kişilerin sigorta hakkından yararlanmaları için 3 ay beklemeleri gerekir. Sigortanın bekleme süresi cerrahi müdahale için hastaneye yatış giderleri ile aniden rahatsızlanma ve kaza geçirilmesi durumları ayırt edilmeksizin 3 aydır.

Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı Var Mıdır?

Doğum teminatı sigorta poliçelerinde bulunabilir ancak Unico Sigorta tarafından yapılmakta olan tamamlayıcı sağlık sigortasından doğum için teminat verilmez. Teminat SGK’nın onay vermesi durumunda dahi şirket tarafından poliçeye eklenmez ve sebeple poliçe kapsamında kalır. Sezaryen, normal doğum, gebelik tedavileri ve doğum hizmetlerinden özel hastanelerde talep edilen ücretlerin ödenmesi durumunda yararlanılabilir.

18 Yaşından Küçükler Tek Başına Yapabilir Mi?

18 yaşından küçük olan bireyler tek başına bu sigortaya yapamaz. Çünkü Unico’nun yaptığı tamamlayıcı sigortada 0 ile 17 yaş aralığında olan kişilerin tek başına sigorta yaptırma yetkisi yoktur. Bu yaş aralığına sahip olan kişiler aile poliçesine dahil olarak sigortadan yararlanabilirler.

Geçmişten Gelen Rahatsızlıkları Karşılar Mı?

Unico’nun tamamlayıcı sağlık sigortasında geçmişten rahatsızlıkların karşılanmasına dair bir teminat yoktur. Sigorta poliçe tarihinden önceki tarihte tanı konulan ya da koyulmamış tüm rahatsızlıkların giderleri sigortanın kapsamı dışındadır. Bu sebeple kişilerin kronik ve önceden var olan hastalıklarda özel hastanelere gittiklerinde ek ücret ödemeleri gerekir. Bu hususlar imzalanan poliçede belirtilir.

Unico Sigorta Covid-19 Masraflarını Karşılıyor Mu?

Unico Sigorta Covid-19 rahatsızlığı sebebiyle korona tedavilerini karşılamaz. Çünkü şirketin yaptığı tamamlayıcı sigortanın salgın hastalıkların yaşanması durumunda masrafların karşılanması teminatı yoktur.

Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler?

Karşılaşacakları kaza ve hastalık sebebiyle ameliyat olma durumları için tamamlayıcı ameliyat sigortası yaptıran kişiler sadece Unico Sigorta’nın anlaşmalı olduğu özel hastaneleri gittiklerinde fark ücreti ödemezler. Unico Sigorta’nın anlaşmasının bulunduğu hastaneler ve iller arasında şunlar vardır;
  • Kocaeli Romatem Ftr Merkezi
  • Eren Hastanesi (İstanbul)
  • Güney Adana Hastanesi
  • Ereğli Anadolu Hastanesi (Zonguldak)
  • Kolan Hospital (İstanbul)
  • Doğu Anadolu Hastanesi (Elazığ)
  • Denizli Tekden Hastanesi
  • Keçiören Hastanesi (Ankara)
  • Ümit Vişnelik Hastanesi (Eskişehir)
  • Osmaniye Park Hastanesi
Bu hastanelerin yanı sıra anlaşmalı olan çok sayıda hastane ve fizik tedavi merkezi vardır. Bu merkez ve hastanelerin isimleri ile adres bilgileri www.unicosigorta.com.tr adresinde yer alan en yakın anlaşmalı sağlık kurumları bölümünden öğrenilebilir.

Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Müşteri Hizmetleri

Unico Sigorta kişilerin tamamlayıcı sağlık sigortasına dair merak ettikleri konular için destek hizmeti verir. Bu sayede kişiler sigortanın detaylarını öğrenerek kaza ve hastalık durumları için sigortayı yaptırabilirler. Şirket bu hizmeti 0850 222 28 00 numaralı müşteri hizmetleri hattından verir. Böylece kişiler istedikleri zamanlarda müşteri hizmetlerini arayarak sorularına cevap bulabilirler.
Unico Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları?
Tamamlayıcı ameliyat sigortasının fiyatları Unico Sigorta tarafından sigorta yaptırmak istenilen kişinin durumlarının incelenmesiyle belirlenir. Fiyatlarda kişilerin sağlık durumunun, yaşının ve bulunduğu şehrin etkisi bulunabilir. Fiyatlar yanı sıra aylık olarak ödenecek prim tutarında da kişinin sahip olduğu özelliklerin etkisi vardır. Bu sebeple sigorta için ödenecek fiyatı merak eden kişilerin Unico Sigorta’nın hizmet verdiği acentelere giderek durumlarına göre almak istedikleri sigorta için ödeyecekleri fiyatı öğrenmeleri gerekir.