Türkiye Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Türkiye Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası özel hastane, poliklinik ve fizik tedavi merkezlerinden sgk ücret farkı ödemeksizin yararlanmayı sağlayan sigorta ürünüdür.. Söz konusu sigorta Türkiye Sigorta ile anlaşması bulunan özel fizik tedavi merkezi, poliklinik ve hastanelerde geçerlidir.


Muayene Sayısı :
+10
Yatarak Tedavi :
Sınırsız Limit
Bekleme Süresi :
3 ay
Ömür Boyu Yenileme :
Var
Müşteri Hizmetleri :
Acil Ambulans :
Türkiye Sigorta Logosu

Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Türkiye Sigorta TSS veya tamamlayıcı sağlık sigortası özel hastane, poliklinik ve fizik tedavi merkezlerinden sgk ücret farkı ödemeksizin sağlık imkanlarından yararlanmanızı sağlayan sigorta ürünüdür. Söz konusu sigorta Türkiye Sigorta ile anlaşması bulunan özel fizik tedavi merkezi, poliklinik ve hastanelerde geçerlidir. Sigorta sayesinde Türkiye sınırları içerisinde bulunan şehirlerin büyük bir bölümünde anlaşmalı kurumu bulunan Türkiye Sigorta sayesinde kişiler kaliteli hizmet alma şansı elde ederler. Aldıkları hizmet sonrasında ise teminatlar ve belirlenen limitler oranında fark ücretlerini ödemezler. Üstelik sigortanın ailelere sunduğu indirim sayesinde aile olarak sigorta yaptırdıklarında uygun fiyatlarla sigortalanma şansı elde ederler. Sigortayı yaptırmak için şirketin şubelerine başvurduklarında ise bilgi almalarının ardından sigortaya karar verdiklerinde anında poliçeleri hazırlanır ve imzalanır. Böylelikle rahatsızlanmaları ya da kaza geçirmeleri durumunda sigortadan yararlanmaya başlayabilirler.

Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları?

Türkiye Sigorta’dan satın alınan tamamlayıcı sağlık sigortasında anlaşmalı kurumların tercih edilmesi durumunda yararlanılabilecek yatarak tedavi teminatları arasında şunlar bulunur; ambulans, kemoterapi, dahili yatış, yoğun bakım, cerrahi yatış, diyaliz, suni uzuv, tıbbi malzeme, tek kişilik oda, refakatçi ve yemektir. Suni uzuvda yıllık limit 30 bin TL tutarında tıbbi malzeme de ise yıllık limit 10 bin tutarındadır. Bunlar dışında kalan yatarak tedavi teminatları %100 olarak limitsiz bir şekilde sigorta geçerlilik süresi boyunca kullanılabilir. Sigortanın ikinci teminatı olan ayakta tedavi teminatında ise limit bulunur. Bu limit yılda 10 defa ayakta tedavi hakkının kullanılması şeklindedir. Bu limit dahilinde alınabilecek hizmetler ise şunlardır; tahlil, fizik tedavi, doktor muayenesi, röntgen ve tanı işlemleridir. Bu işlemlerin doktor muayenesinde istenmesi durumunda o muayene içerisinde değerlendirilerek bir hak kullanılmış olur.

Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları?

Türkiye Sigorta TSS fiyatları standart fiyatlar değildir. Bu fiyatların belirlenmesinde kişilerin yaş durumu, yararlanmak istedikleri teminatlar ve bu teminatlar için yapacakları prim ödemeleri etkilidir. Ayrıca sigorta satın almayı düşünen kişilerin yaşadığı coğrafi bölge ve şehirde fiyatın belirlenmesinde etkilidir. Bu sebeple sigortayı almak isteyen kişilerin şirketin müşteri hizmetlerinden, şubelerinden veya internet sitesinden fiyatlar hakkında bilgi almaları gerekir.

Türkiye Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi?

Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan kişilere Türkiye Sigorta ömür boyu yenileme garantisi sunar. Bu garantinin alınabilmesi için 2-4 yıl süreyle TSS’den yararlanılması ve üst üste sigortanın yenilenmesi gerekir. Süre şartını tamamlayan TSS sahiplerinin yaş, sigortalılık süresi ve sağlık durumu Türkiye Sigorta tarafından incelenir. Şartların ömür boyu yenileme garantisine uygun olması durumunda Türkiye Sigorta garantiyi kişilere verir. Böylelikle kişilerin yıl sonunda sigortalarını yenileme durumları ortadan kalkar. Bu garanti kişiye özel bir garantidir ve aileleri ile birlikte sigorta yaptıran kişilerden sadece durumu garantiyi almaya uygun olanlar bu hakkı kullanabilirler.

Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Hangi Yaş Aralığındaki Kişiler Alabilir?

Türkiye Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırabilecek yaş aralığı 0-65 yaştır. Bu yaş aralığına uygun durumda olan kişiler firma acentelerine başvurarak TSS yaptırabilirler. 0 yaş çocukları için 15 gün itibariyle başlarken reşit olmayan çocukların sigortaları aileleri tarafından yaptırılır. Ayrıca 18 yaşından küçük ve 6 yaşından büyük olunması durumunda çocuklar adına 18 yaşından büyükler sigorta ettirme hakkına sahiptir. Kendi adına ve ailesi adına sigorta yaptırmak isteyen kişiler aynı sigorta hakkından yararlanmak istediklerinde Türkiye Sigorta onlar için %10 aile indirimi uygular. Böylelikle aile olarak yapılan başvurularda daha az ücret ödemiş olurlar.

Bekleme Süresi Var Mıdır?

Türkiye Sigorta’ya ait olan TSS’de bekleme süresi vardır. Bu bekleme süresi yatarak tedavilerde ve fizik tedavilerde uygulanan bekleme süresidir. Yatarak tedavi hakkından yararlanmak isteyen kişilerin sigortalarının başlangıç tarihi itibariyle 60 gün bekleme süresi vardır. Bu süre acil rahatsızlıklar ve kazalarda dahil olmak üzere beklenir. Fizik tedavilerin ister yatarak ister ayakta tedavi edilmesi durumlarında da bekleme süresi uygulanır. Fizik tedavilerin bekleme süresi de 60 gündür. Her iki durumda da bekleme süresinin tamamlanmasıyla alınan tedavi hizmetlerinde ödenmesi gereken giderler sigorta tarafından ödenir.

Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı Var Mıdır?

Doğum teminatı sigorta paketlerinde bulunmasına rağmen Türkiye Sigorta tarafından hazırlanan tamamlayıcı sağlık sigortasında yer almaz. Bu sebeple doğum nedeniyle Türkiye’de hizmet veren özel hastanelere giden kişiler hastanelere fark ücretlerini kendileri öderler. Doğum teminatının bulunmadığına dair bilgiler poliçede yer aldığı için kişiler bu teminatın olmaması durumundan haberdar olarak mağduriyet yaşamazlar. Ayrıca doğum ve bebek giderleri için Türkiye Sigorta tarafından verilen diğer paketler incelenebilir.

Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Müşteri Hizmetleri

Türkiye Sigorta’nın 0850 202 20 20 müşteri hizmetleri numarası vardır. Bu numara tamamlayıcı sağlık sigortasına dair soruları olan kişilerin sorularına cevap bulabilecekleri bir numaradır. Bu numaranın aranması durumunda müşteri hizmetleri görevlileri merak edilen sorulara en doğru cevapları vererek kişileri doğru bir şekilde yönlendirirler. Sigortaya dair sorulara ek olarak kişiler kendileri için hazırlanan poliçeye sorularını ve poliçede belirtilmiş maddelere dair merak ettiklerini sorabilirler. Böylelikle müşteri hizmetlerinin yönlendirdikleri yetkili isimlerden bilgi alarak poliçe yenileme, iptal ya da diğer işlemleri yaptırabilirler.

18 Yaşından Küçükler Tek Başına Yapabilir Mi?

Özel hastanelere gidişte fark ücretinin ödenmesini engelleyen tamamlayıcı sağlık sigortasını 18 yaşını doldurmamış olan küçükler kendileri yapamazlar. Bunun için ailelerinin ya da onlar adına sigorta yaptıracak birilerinin olması gerekir. Başvuru aile ya da diğer bireyler tarafından yapılır ve 18 yaşından küçük kişiye ait sigorta poliçesi hazırlanarak çocuğun sigortadan yararlanması sağlanır. Ayrıca 18 yaşını tamamlamamış olan çocuklar anne veya babalarından birisinin yaptırmış olduğu aile sigorta poliçesine dahil olabilirler.

Geçmişten Gelen Rahatsızlıkları Karşılar Mı?

Türkiye Sigorta TSS poliçesi geçmişten gelen rahatsızlıkları karşılamaz. Bu rahatsızlıklar poliçede kapsam dışı olarak belirtilir. Bu nedenle geçmişte yakalandıkları ve yıllar sürecek bir hastalık sebebiyle özel kurumlara giden kişiler kendilerinden istenilen ücreti öderler. Ücret için sigortanın yapabileceği bir işlem yoktur. Mağduriyet yaşamamak için kişilerin eski rahatsızlıkları için özel hastaneye giderken kendilerinden ücret isteneceğini ve bu ücreti kendilerinin ödeyeceklerini bilmeleri gerekir. Ücret ödememek içinse özel hastaneleri tercih etmemeleri gereklidir. Bu durum hastanenin Türkiye Sigorta ile anlaşmasının olup olmamasına bakılmaksızın geçerlidir.

Türkiye Sigorta Covid-19 Masraflarını Karşılıyor Mu?
Türkiye Sigorta covid-19 masrafları için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran kişilere yeni hizmet eklemesi yapmamıştır. Bu sebeple virüse yakalanan kişilerin tedavileri sigorta tarafından karşılanmaz. Covid-19 teşhisiyle tedavi görenlerin özel hastanelerde istenilen fark ücretlerini kendi bütçelerinden ödemeleri gerekir.

Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Genel Bakış
Türkiye Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortasında geçmiş hastalıkları karşılamaz. Bunun yanı sıra genetik olarak kabul edilen hastalıkların sigorta poliçe tarihi sonrasında ortaya çıkmış olmalarında dahi ödeme yapmaz. Her iki durum için kapsam dışında kalan rahatsızlıklar poliçede yer alır. Böylelikle kişiler hangi hastalıklar durumunda sigorta hakkından yararlanabileceklerini öğrenerek anlaşmalı kurumlara başvururlar. Hastalıklara ek olarak tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı dışında ilaçlar ve aşılarda bulunur. Bu giderler SGK tarafından karşılanabildiği için sigortanın kapsamına alınmamıştır. Bunun dışında ise kişilerin Türkiye Sigorta ile anlaşması bulunmayan özel hastane ve kurumlarda tedavi olmaları sigortaya dahil edilmez. Anlaşması bulunmayan hastanelere ücret kişilerin kendisi tarafından ödenmek zorundadır. Ayrıca TSS SGK ile bağlantılı olduğu için SGK’nın karşılamadığı giderler sigortanın kapsamında bulunmaz. Bunlara ek olarak 60 günlük bekleme sürelerini tamamlamayan kişilerin özel hastanelere başvurmaları durumunda gördükleri tedaviye dair giderler kapsam dışında kalır.

Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler?
Türkiye Sigorta şirketi tarafından verilen tamamlayıcı sağlık sigortasını satın alan kişiler TSS Genel Network paketinden yararlanırlar. TSS genel network paketi sahiplerinin ilave ücret ödemeksizin muayene olabilecekleri hastanelerden bazıları il bazında şöyledir;
 • İstanbul: Avrasya, Baypark, Çapa, Beylikdüzü Kolan, Delta, Florya, Dora, Hürrem Sultan, Gazi, Hizmet, Rami, Vital, Yeni İklim ve Sante Plus hastaneleri vb.
 • İzmir: Gözde İzmir, Gazi, Karataş, Medifema, Su ve Tınaztepe Torbalı hastaneleri vb.
 • Ankara: Bilgi, Ankara Umut, Koru Sincan, Eryaman, Lokman Hekim ve Orta Doğu Hastaneleri vb.
 • Antalya: Antalya Likya, Alanya Yaşam, Ofm, Şelale Termessos ve Uncalı Yaşam hastaneleri vb.
 • Konya: Akademi Konya, Konya Anıt, Medova ve Park Hayat Akşehir hastaneleri vb.
 • Bursa: İnegöl Aritmi, Doruk Yıldırım, Medicabil, Cihangir ve Aritmi Osmangazi hastaneleri vb.
 • Sivas: Medicana Sivas Hastanesi
 • Edirne: Trakya Hastanesi
 • Trabzon: Medical Park Karadeniz, 7M ve İmperial hastaneleri vb.
 • Muğla: Ortaca Özel Yücelen, Letoon, Yücelen ve İzan hastaneleri vb.
 • Adana: Adana Metro, Sezar, Güney Adana ve Altınkoza hastaneleri vb.
 • Diyarbakır: Genesis, Bağlar ve Memorial Dicle hastaneleri vb.
 • Rize: Şar Hospital
 • Erzurum: Buhara Hastanesi
 • Çanakkale: Medical Park Çanakkale ve Biga Can hastaneleri vb.
 • Nevşehir: Versa ve Kapadokya hastaneleri vb.
 • Tekirdağ: Star Medica, Reyap, Çorlu Vatan, İrmet Hospital ve Optimed hastaneleri vb.
 • Zonguldak: Ereğli Anadolu, Level ve Karadeniz Ereğli Echomar hastaneleri vb.
 • Gaziantep: Defa Life, Akademi, Mmt Amerikan, Tam Med, Kemal Bayındır ve Hatem hastaneleri vb.
 • Van: Lokman Hekim Van, Akdamar ve Lokman Hekim Hayat hastaneleri vb.
Hastaneler dışında bu paket kapsamında sigortanın anlaşmalı olduğu poliklinik, fizik tedavi merkezi ve sağlık ambulans haklarının aramasını https://bireysel.turkiyesigorta.com.tr/anlasmali-saglik-kurumlari adresinden yapabilirler.