Demir Sigorta Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Demir Sigorta farkı bizden tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), Demir Sigorta tarafından kişilerin özel hastanelerde fark ücret ödemelerini önlemek amacıyla verilen sigorta hizmetidir.

Hemen Fiyatları Karşılaştır
Muayene Sayısı :
+10
Yatarak Tedavi :
Sınırsız Limit
Bekleme Süresi :
3 ay
Ömür Boyu Yenileme :
Var
Müşteri Hizmetleri :
Acil Ambulans :
demir sigorta logosu

Demir Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Demir Sigorta farkı bizden tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), Demir Sigorta tarafından kişilerin özel hastanelerde fark ücret ödemelerini önlemek amacıyla verilen sigorta hizmetidir. Böylece giderler sigorta tarafından karşılanır. Demir Sigorta bu sigortadan yararlanmak isteyenler için üç farklı plan sunar ve kişiler bütçelerine göre bu sigorta planlarından birisini yaptırırlar.

Bu planlar farkı bizden TSS gold network, farkı bizden TSS platin network ve farkı bizden TSS silver network planlarıdır. Bu planlarda fiyat ve prim ücretleri farklılık gösterir ancak alınan hizmetler aynı kalitedir. Sigortanın geçerli olduğu hastaneler ise seçilen plana göre değişir. Bu sebeple kişilerin ücret ödemeden gidebilecekleri hastaneleri öğrenmek için satın aldıkları TSS planını seçerek arama yapmaları gerekir. Arama için https://www.demirsaglik.com.tr/iletisim/anlasmali-kurumlar adresinden yararlanılabilir.

Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Kimler Alabilir?

Farkı bizden tamamlayıcı sağlık sigortasının alınabilmesi için Demir Sigorta’nın ortaya koyduğu birtakım şartlardır. Bu şartlardan ilki yaş şartıdır. Sigortayı yaptırmak için en az 15 günlük en çok da 60 yaşını tamamlamış olmak gerekir. Yaşı 60 olan kişilerde ise sigortanın yapılma tarihi 55 veya daha önce olan kişilerin 65 yaşa kadar yenileme yapıp sigortadan yararlanma hakkı vardır. Ayrıca ömür boyu yenileme garantisine sahip olan kişilerin de sigortadan ömürleri boyunca yararlanma hakları bulunur.

18 yaşını geçmemiş bireyler çocuk olarak kabul edildikleri için aileleri aracılığıyla sigortalanabilirler. Yaş şartının dışında ise tamamlayıcı sağlık sigortasını alabilmek için kişilerin SGK’lı olmaları ve SGK’ların aktif durumda olması gerekir. SGK’sı pasif olanlar ve sigorta döneminde pasif hale gelenler sigortadan yararlanamazlar. Bunun dışında ise ikamet şartı vardır. Tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak için Türkiye’de ikamet ediyor olmak gerekir. T.C vatandaşı olmak şartı da bulunur ancak yabancı uyruklu olan kişilerinde oturma izinlerinin bulunması durumunda sigorta yaptırma hakları vardır.

Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Nedir?

Demir Sigorta tarafından sunulan farkı bizde tamamlayıcı sağlık sigortasında kişiler teminatlara bağlı olarak hizmet alabilirler. Bu teminatlar doğum, ayakta tedavi, ambulans, asistan, ayakta tedavi ve diğer teminatlardır. Bu teminatların içerikleri ve kullanım süreleri türüne bağlı olarak değişir.

Yatarak tedavi teminatı:
Yatarak tedavi teminatı özel hastanenin anlaşmalı olması durumunda %100’dür ve limit yoktur. Bu teminatın içerisinde ise cerrahi yatış, yoğun bakım, dahili yatış, koroner anjiyografi ve dahili yatış yer alır. Bu teminatlara ek olarak yatarak tedavi olan kişilerin oda (standart), refakatçi ve yemek masrafları da teminat tarafından karşılanır.

Ayakta tedavi teminatı:
Ayakta tedavi teminatı özel hastanenin Demir Sigorta ile anlaşmasının olması durumunda %100'üni karşılamaktadır. Ancak ayakta tedavide yıllık olarak 10 defa hastanede ayaktan tedavi olma sınırı vardır. Ayaktan tedavi teminatının içerisinde ise ileri tanı ve tanı yöntemleri, fizik tedavi, laboratuvar tahlilleri, muayene ve görüntüleme bulunur. Fizik tedavide ise yıllık olarak 15 seans sigorta kapsamında yer alır.

Demir Sigorta Doğum Teminatı:
Doğum teminatı ise ana teminatlardan olan ayakta tedavi ile yatarak tedavi teminatlarına bağlı olarak verilir. Bu teminattan yararlanmak isteyenlerin ek prim ödemeleri gerekir ve bu teminattan yararlanma hakkı belirli yaş aralığına sahip kadınlarındır. Bu kadınlar 18-48 yaş aralığındaki kadınlardır ve hamilelik poliçesi teminatına alınabilmesi için kadınların hamile olmaması gerekir. Yani sigorta geçerliyken hamile kalınması lazımdır. Doğum teminatında normal ve sezaryen doğum işlemleri teminat kapsamında yer alır. Kürtaj, düşük veya doğum kontrol gibi işlemlerde teminattan yararlanılamaz.

Ambulans Teminatı:
Ambulans teminatı, tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırmış olan kişilerin ani rahatsızlanması durumunda ambulans ihtiyacının karşılanmasını kapsar. Bunun için sigortanın müşteri hizmetleri aranarak ambulans talep edilir. Bu teminattaki ambulans ise karayolunu kullanan kara ambulansıdır ve diğer ambulanslar kapsam içerisinde değildir. Asistan teminatları şirket tarafından sigorta sahiplerine sağlanan haklardır ancak bu hakların değişme olasılığı vardır. Genel olarak sigorta şirketinin sağladığı asistan teminatları diş tedavi, online doktor ve check up’tır. Bu hakların kullanımı genellikle yılda 1 kereyle sınırlı olmaktadır.

Farkı Bizden Sigortasında Ömür Boyu Yenileme Garantisi Var Mıdır?

Demir Sağlık tarafından yapılan farkı bizden tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi vardır. Bu garantinin devreye girmesi için kişilerin bu sigortayı 3 yıl boyunca kullanması ve kullanım döneminde 3 yıl yenilemiş olması gerekir. Ayrıca 3 yıl boyunca sigortayı kullanan kişilerin yaşlarının en çok 50 olması ömür boyu yenileme garantisinin kazanılmasını sağlar. Şartları sağlayan kişiler Demir Sağlık tarafından yapılan incelemede sağlıklarının uygunluğunun kanıtlanmasıyla bu garantiden yararlanabilirler. Şirket bu garantide hastalık bazlı katkı oranları ve primler sunabilir aynı zamanda da garanti içerisine bazı hastalıkların dahil olmamasını isteyebilir. Ayrıca söz konusu sigortanın yürürlükten kalkması durumunda ise şirket farklı bir sigortada kişinin ömür boyu yenileme garantisinin devam etmesini sağlar.

Bebekler Hangi Tarihi İtibari İle Poliçeye Dahil Edilebilir?

Bebeklerin farkı bizden tamamlayıcı sağlık sigortasına ait poliçeye dahil edilmesi mümkündür. Ancak bunun için bebeklerin en az 15 günlük (tamamlanmış) olmaları gerekir. Ancak poliçeye dahil edilmek için poliçenin yenilenme tarihinin gelmiş olması gerekir. Aksi takdirde yürürlükteki bir poliçeye kişinin dahil edilmesi mümkün değildir.

Mevcut Hastalıklarımla İlgili Tedavi Masrafları Ödenir Mi?

Sigortayı yaptırmadan önce tanı konulmuş olan mevcut hastalıklarınızın tedavi masraflarının sigorta tarafından karşılanması mümkün değildir. Bu poliçede açıkça belirtilir ve siz bu hastalıklarınız sebebiyle özel hastanelere başvurduğunuzda talep edilen farkı ödersiniz.

Tüm Aileme Yaptırsam İndirimden Faydalanabilir Miyim?

Farkı bizden tamamlayıcı sağlık sigortasından aile indirimi vardır. Bu sebeple sigortayı kendinizle birlikte ailenize de yaptırdığınız da Demir Sağlık tarafından sağlanan indirimden faydalanabilirsiniz. Bu indirim ailenin kişi sayısına göre değişen oranlara sahiptir. Ailede sigorta yaptırılacak kişi sayısının iki olması durumunda uygulanan indirim %2,5 iken kişi sayısının üç veya daha fazla olması durumunda indirim %5 oranındadır. Bu sayede hem ailenize sigorta yaptırmış olursunuz hem de normal şartlardan daha düşük sigorta ücreti ödemiş olursunuz.

18 Yaşından Küçükler Tek Başına Yapabilir Mi?

Demir Sigorta’nın farkı bizden tamamlayıcı sağlık sigortasını 18 yaşına gelmemiş kişiler tek başlarına yapamazlar. Bu kişiler ailelerinin yaptırdıkları sigorta hakkından yararlanabilirler. Kendilerinin sigorta yaptırmak için yaşlarını doldurmaları gerekir.

Demir Sigorta Covid-19 Masraflarını Karşılıyor Mu?

Demir Sigorta farkı bizden tamamlayıcı sağlık sigortasında covid-19 masraflarını karşılanmaz. Çünkü sigortanın Dünya Sağlık Örgütü ya da Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı salgınlar için sigortanın geçerli olmayacağı ibaresi sigorta için hazırlanan poliçede yer alır. Bu sebeple kişiler masrafların ödenmesi hakkını talep edemezler ve covid sebebiyle tedavi gördüklerinde masraflarını kendileri öderler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Demir Sigorta’dan farkı bizden tamamlayıcı sağlık sigortasını satın alan kişiler poliçelerinde belirtilen limitler ve teminatlara bağlı olarak özel hastanelerden yararlanabilirler. Hastalıklar veya yaşanan kazalar için özel hastanelere gidenler sigorta dışında sadece devlet tarafından belirlenmiş olan SGK doktor muayene ücreti olan 15 TL’yi öderler. Bunun dışında sigortanın geçerli olması, ayakta tedavi için kullanım haklarının dolmaması durumlarında herhangi bir fark ücreti ödemezler.

Demir Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler?

Demir Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptıran müşterilerinin yararlanabilecekleri anlaşmalı hastaneler satın alınan network paketine göre belirlenir. Şirketin sigorta için sağladığı 3 farklı paketin olması sebebiyle 3 ayrı kurum listesi vardır. 3 farklı kurum listesinde yer alan hastanelerin isimlerinden bazıları şöyledir;
  • Sezar Hospital (Adana)
  • Dünyam Hastanesi (Kayseri)
  • Karatekin Hastanesi (Çankırı)
  • Keşan Hastanesi (Edirne)
  • Meddem Hastanesi (Isparta)
  • Bsk Anadolu Hastanesi (Kütahya)
  • İbni Sina Hastanesi (Osmaniye)
  • Gültepe Hastanesi (Sivas)
  • Lokman Hekim Hayat Hastanesi (Van)
  • Letoon Hospital (Muğla)
Bu hastanelerden farklı olarak Türkiye’nin 7 bölgesinde yer alan pek çok şehrinde sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastaneler vardır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde anlaşmalı olan hastanelerin sayısı oldukça fazladır.

Demir Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Müşteri Hizmetleri

Demir Sigorta’nın 0850 252 04 04 hattı müşteri hizmetleri numarasıdır. Bu numaradan yararlanılarak fark bizden sağlık sigortasına dair merak edilenler yetkili isimlere sorulabilir. Böylelikle sorulara verilen doğru cevaplar kişilerin sağlıkları ve yüksek fark ödemelerinin önlenmesi için sigortayı tercih etmelerini sağlar. Ayrıca müşteri hizmetleri numarası aracılığıyla sigorta yaptıran ve hastanelerde sorun yaşayanlar sorunlarının çözülmesini sağlayabilirler. 0850 252 04 04 hattından kurdukları iletişimin verimli olmaması durumunda kişiler www.demirsaglik.com.tr adresinden iletişim formunu doldurarak sorularını iletebilirler. Böylelikle firma kişileri arayarak yardımcı olur. Ayrıca müşteri hizmetleri dışında firmanın diğer iletişim numaralarından da yararlanılabilir.