Genel

Triyaj Uygulaması Nedir? Renk Kodları Nelerdir?

10 Ağustos 2021

author:

Triyaj Uygulaması Nedir? Renk Kodları Nelerdir?

Triyaj, hastanelerin acil servis bölümlerinde veya olay yerlerinde bulunan bir hekimin, hemşirenin veya diğer eğitimli sağlık personellerinin kontrolündeki ön değerlendirme sistemidir. Acil servis başvurusu yapılmış bir hastanın şikayetlerini, semptomlarının ciddiyetini ve tıbbi durumlarının aciliyetini göz önünde bulundurarak hastanın tıbbi durumunun acil servise gereksinim duyan diğer hastalara göre önceliğinin belirlendiği ilk işlem ve prosedüre de triyaj uygulaması denir.

Triyaj Uygulaması Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Geçerli Olduğu Triyaj Uygulaması

Acil servise başvuran ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yatışlı tedaviyi kapsayan aktivasyon süresi henüz dolmamış olan bir hasta, istisnası olarak, triyaj uygulaması sırasında “kırmızı” olarak işaretlenen öncelik statüsüne girerse ve ayakta tedavi edilemeyecek durumda ise tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabiliyor.

Sağlık Hizmet Tarifesi Nedir?

Sigorta şirketi hizmetleri kapsamında, şirketin anlaşmalı olduğu herhangi bir sağlık kuruluşu tarafından bu kurumlara başvuran hastalara sunulacak tedavi hizmetinin karşılığında alınacak ücretler ve genel fiyatlandırmaların yanı sıra uygulama ve tedavi poliçelerinin de bulunduğu örnek tarifeye Sağlık Hizmet Tarifesi denir. Ücretlendirme listelerinin arasında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT),  Türk Tabipler Odası (TTB) Tarifelerinin dışında, Türk Diş Hekimleri Birliği vb. kurumlara ait tarifeler de bulunmaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) nedir?

Fiyatlandırma, düzenleme ve diğer tüm uygulama unsurları dahil olmak üzere devletin sağlıkla ilgili sosyal politikalarının uygulanmasına olanak sağlayan yasal bir tebliğdir. Sosyal Güvenlik Kurumunun Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliğindeki hükümlere tabidir tutularak güncellenen tebliğe Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) denir.

Bu tebliğ, hastaneye başvuran hastaların dosyalarında yapılan tüm hizmet ve işlemlerin kayıtlarıyla birlikte ayrıca tüm hizmet ve malzemelerin maliyetlerini ve bunların hastalara uygulanabileceği koşulları düzenleyen kuralları da içeriyor.

Triyajın Amaçları Nelerdir?

 • Eldeki kısıtlı kaynakları kullanarak tedaviye ihtiyaç duyan hastanın durumunun ve önceliğinin tespiti,
 • Kritik olmayan, bekleyebilen hastaların muayene ve bakımını kolaylaştırmak,
 • Etkin bir çalışma alanı ve personel çalışması oluşturmak,
 • İlk muayenede hastanın ileriye dönük daha büyük yaralanma veya herhangi bir kayba sebebiyet vermemesi için önlem almak
 • Triyaja ihtiyaç duyan hasta, hastane dışında ise uygun bir merkeze naklini sağlama,
 • ve alınan bu önlemlerin erken ve etkin uygulanmasını sağlamaktır.
Triyaj Uygulaması

Triyajın Temel Kuralları Nelerdir?

Öncelikle triaj uygulaması ne kadar basit görünse de, bilinmesi gerekir ki ilk müdahele her zaman daha büyük zararları engellemek amacı ile profesyoneller tarafından yapılması gereken tıbbi bir ön uygulamadır. Hastaların acil bakımı triyaj sorumlusu tarafından yapılmaz, ancak oluşturulan acil tıbbi sistem için olay yerinde veya hastanelerde sistemin düzen ve işleyişinde önemli bir parçasıdır. Her muayene  için triyaj süresi bir dakikadan az olmalı ve bu sırada, triyajdan sorumlular sadece triyaj kartının triyaj kodu kısmını işaretlemelidir. Tedavi hizmeti başlatıldıktan sonra o hizmeti sunan sağlık personeli triyaj kartının kalanını doldurmalıdır. Bu esnada olaylardan, kazalardan veya hastalıklardan etkilenen herkese mental ve fiziksel muayene olarak uygulanabilir.

Triyaj Sorumlusunun Görevleri

 • Hasta değerlendirmesini gerçekleştirir, sevk aşamasına kadar takip eder.
 • Bekleyen hastaları yeniden değerlendirmeli.
 • CRAMS adı verilen puanlama yöntemiyle yaralıları sınıflandırmalı.
 • Gerekirse acil tedaviyi başlatımalı, ama öncelik olarak nakleder.
 • Bekleme odasındaki hastaları yönetin ve onlarla iletişim kurmalı.
 • Gerektiğinde hastalara ve ailelere eğitim vermeli.
 • Hastaları kılavuzlara göre öncelik gruplarına ayırmalı.
 • Hastaları uygun tedavi alanlarına nakleder.
 • Hastaların durumunu doktorlara ve hemşirelere iletir.

Triyaj Çeşitleri

Olay Yeri Triyajı Birden fazla kişinin yaralandığı olay ve kazalarda olay yerinde bireylere acil yardım görevlilerinin olay yerine gelmesine kadar geçen sürede uygulanan triaj sistemidir.
Başvuru Triyajı 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından acil sağlık hizmetlerine yapılan aramalarda durum aciliyetinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde acil sağlık ekip ve araçlarının görevlendirilmesi amacıyla kullanılan bir triyaj prosedürüdür.
İleri Triyaj Temel tansiyon, kan şekeri, ateş gibi ölçümlerin yanı sıra röntgen, idrar testi gibi kontrollerin yapılmasının talep edildiği uygulama türüdür.
Hekim Triyajı Uzman hekimin bireysel veya hemşire ile müdahele ederek ilk kontrolleri yaptığı triyaj çeşidine verilen addır.
Nakil Triyajı Tıbbi önceliğe ve mevcut hastane kaynaklarına göre hangi hastaların nereye, nasıl nakledileceğini belirleyen bir triyaj aracıdır.

Triyaj Kodlama Sistemi

Ülkeden ülkeye, veya kurumdan kuruma değişse de kodlama sistmenin mantığı ve bu sistemde kullanılan renk skalası genelgeçerdir. Bu renkler, hastaların tedavisinin öncelik durumuna göre kırmızı, sarı ve yeşil olarak üç grupta sınıflandırılır:

Kırmızı: Ayakta tedavi edilemeyecek, ve triyaj uygulaması görmüş diğer hastalara göre öncelikli sıralamaya yerleşmiş, acil tedavisinin yapılması gereken tedavi grubunun renk kodudur. Bu grupta sınıflandırılmış birey, hayati tehlike arz eden yaralanmalara maruz kalmıştır, ancak derhal tıbbi yardım alırsa hayatta kalma şansı olan kişilerdir.

Sarı: Bu kod grubundaki bireyler, gözleme ve olası yeniden triyaj muayenesine ihtiyaç duyan bireyleri kapsar. Durumları triyaj uygulaması anında stabil olan ancak ani ölüm tehlikesi altında olmayanlardan oluşur. Yine de hastane bakımına ihtiyaç duyacak ve normal şartlar altında hemen tedavi edilecek anlamına gelen sarı renk ile etiketlenirler.

Yeşil: Bekleyebilen, daha kritik yaralanmalar tedavi edildikten sonra bir noktada tıbbi bakıma ihtiyaç duyacak olan ayakta tedavi edilebilecek, yürüyebilen hastalar için ayrılan renktir.

One Comment
 1. Hakan Kızılkaya

  İhtiyaç duyulan triyaj ile ilgili bu bilgilendirici metni bizimle paylaştığınız ve üzerine yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ederim.

Yorum yapabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir