Trafik Sigortasında Sigorta Şirketinin Sorumlulukları

8 Ekim 2020

author:

Trafik Sigortasında Sigorta Şirketinin Sorumlulukları

Trafik sigortasında sigorta şirketinin sorumlulukları nedir sorusunu cevaplamadan önce bu sorumluluğun ne olduğunu anlamak gerekir. Karayolları Trafik Kanunu, araç işletenlerin araçlarını işletmesi sonucu karşı tarafa ya da üçüncü kişilere verdikleri zararlar için bir hukuki sorumluluk öngörmüştür. Bu sorumluluktan ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları bir çözüm getirebilmek adına Kanun kısaca ‘Trafik Sigortası’ denilen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmayı zorunlu tutmuştur. Bu zorunlu sigortanın yaptırılması sonrası sigorta yaptıran kişinin ve sigortayı yapan sigorta şirketinin bazı sorumlulukları olacaktır. İşte sigorta şirketinin sorumluluğu bu şekilde oluşmaktadır.

Araç yoğunluğunun artması sonucu kazalar kaçınılmaz oluyor. Trafik sigortası sayesinde kazada kusurumuz olmadığı oranda hasarlarımızı tazmin edebiliyoruz. O halde bu hasarın ne kadarını tazmin ettirebiliriz? Bu konuda sigorta şirketinin sorumlulukları nelerdir? Bu yazıda bu konuları ele alacağız.

Trafik Sigortasında Sorumluluk Sistemi Nasıl İşler?

Trafik sigortasında karşı tarafın hasarını ödemek esastır. Bir kaza sonrası kazaya karışan tarafların kusur oranları belirlenir. Trafik sigortası bizim kusurlu olarak karşı tarafa verdiğimiz hasarı karşılar.  Bizim hasarımızı ise karşı tarafın kusuru oranında varsa karşı tarafın sigortası karşılar. Örnek verecek olursak, bir kaza sonrası bizim kusurumuz % 40 ve karşı tarafın kusuru % 60 olsun. Bizim sigortamız karşı tarafın hasarının % 40’nı öder ve karşı tarafın sigortası bizim hasarımızın % 60’ını öder.

Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ne Tür Bir Sorumluluktur?

Bir kaza sonrasında meydana gelen zararlardan araç sahibinin, araç sürücüsünün ve trafik sigortası sigortacısının ortak sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk hukuk tabiriyle müşterek ve müteselsil bir hukuki sorumluluktur. Bunun anlamı zarar gören kişinin zararını yukarıda bahsedilen kişilerden ayrı ayrı talep edebilmesidir. Buradaki sigortacı olan sigorta şirketinin sorumluluğu sigorta sözleşmesi yoluyla bu zararları teminat altına almasından kaynaklanır. Böylece şirket, kaza sonucu sigortalının kusuruyla meydana getirilmiş zararları verilen teminat kapsamı ve limitleri dahilinde tazmin etmek zorundadır.

Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Hangi Hasarları Kapsar?

Sigorta şirketi sorumluluğu kapsamında karşı tarafın ya da üçüncü kişilerin şu zararlarını tazmin eder:

Ölüm ya da yaralanma sonucu oluşan zararlar

 • Destekten yoksun kalma tazminatı
 • Cenaze masrafları
 • Sürekli iş göremezlik tazminatı
 • Geçici iş göremezlik tazminatı

Tedavi masrafları

 • Tedavi, ameliyat, doktor gibi doğrudan masraflar
 • Bakım, besleneme, barınma masrafları
 • Tedavi sonrası bakım masrafları

Maddi hasarlar

 • Araçta meydana gelen hasarlar
 • Aracın içinde bulunan eşyalarda meydana gelen hasarlar

Trafik Sigortasında Kaza Sonrası Sigortalının Sorumlulukları Nedir?

 • Kaza sonrası kaza tespit tutanağını uygun bir şekilde doldurmak
 • Kaza ve hasar hakkında 10 gün içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmak
 • Sigorta şirketinin menfaatlerini korumak adına kazayla ile ilgili tüm bilgileri ve kanıtları toplamak
 • Kendisine bir tazminat isteminde bulunduğunda ya da bu minvalde bir dava açıldığında bunları derhal sigorta şirketine bildirmek
 • Tazminat talep eden ya da dava açan taraflarla sigorta şirketinin menfaatinin aleyhine olacak şekilde anlaşmalar yapmamak ve bu minvalde taahhütler vermemek

Trafik Sigortasında Kaza Sonrası Sigorta Şirketinin Sorumlulukları Nedir?

 • Kendisine kaza ile ilgili bilgiler ve belgeler iletilip tazminat talebi bulunulduktan sonra ilgili kişilere 8 gün işgünü içerisinde tazminat limitleri dâhilinde ödemede bulunmak
 • Sigortalıya dava açılmış ise bu davaların masraflarını üstlenmek. Bu davalar konusunda hukuki destek sağlamak. Sigortalıya dava açıldığında bu durum sigorta şirketine 15 gün içeresinde bildirilmelidir.

 

Sigorta Şirketinin Sorumluluklarının İstisnaları Var mıdır?

Evet vardır. Şu durumlarda sigorta şirketi bir tazminat ödemez:

 • Mücbir Sebep: Yani sigorta şirketinin kaçınamayacağı olağanüstü olaylar
 • Zarar görenin tam kusuru: Yani zarar, zarar gören tarafından meydana getirilmiş ise
 • Üçüncü kişinin tam kusuru: Yani zarar üçüncü bir kişinin tam bir kusuruyla meydana getirilmiş ise
 • İşleten kusurlu olmadan aracın gasp edilmesi ya da çalınması

Sigorta Şirketi Sorumluluklarını Yerine Getirmez ise Ne Olur?

Gerekli bilgi ve belgeler sunulduktan sonra eğer 8 iş gün içerisinde sigorta şirketi tazminatı ödemezse şirket temerrüde düşmüş olur. Bunun sonucu bir temerrüt faizi uygulanır ve yargıya başvurulur. Yargı kararını verdikten sonra tazminat, işleyen temerrüt faizi, yargı masrafları ve avukatlık masrafları gerekirse icra yoluyla sigorta şirketinden tahsil edilir.

Sigorta Şirketinden Zarar Tazmini Nasıl Yapılır?

Maddi hasarlar için eğer belirli bir parçanın tamiri mümkün değil ise bu parça eşdeğer ya da orijinal parça ile değiştirilir. Değiştireli henüz 3 yıl olmamış parçalar için mümkünse orijinali değilse eşdeğeri ya da ikinci el orijinali ile değişim yapılır. Bu parça değişimleri sonucu aracın değeri artsa bile bu tazminat düşülmez. Eğer parçanın tamiri mümkün ise tamir edilir. Araç hiç tamir edilemeyeceği eksper tarafından belirlenir ise aracın pert olduğu kabul edilir. Hurda tescil belgesi sigorta şirketine sunulur ve şirket tazminatı öder. Diğer taraftan sigortalıya tazminat için bir dava açılmış ise sigorta şirketi yargılama masraflarını ve avukatlık giderlerini öder.

Sigorta Şirketini Sorumluluğu Sürücü ve Sürücü Yakınları Zararlarını Kapsar mı?

Bu hususta Kanunda açık bir hüküm yoktur. Fakat son zamanlardaki Yargıtay Kararlarına göre bedeni zararlar için sürücünün kazada hiçbir kusuru yoksa tazminat ödenebileceğine hükmedilmiştir. Yine trafik sigortası yakınların bedeni zararlarını kapsadığına karar verilmiştir. Fakat maddi zararları karşılanması söz konusu değildir. Sonuç olarak, bu kararlara göre sigorta şirketleri sürücü ve sürücü yakınlarının bedeni zararlarından sorumludur.

] }
Yorum yapabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir