Bereket Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Bereket Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'nın karşılamadığı ya da teminat limitlerini aşan tedavi ek masraflarını karşılayan sigorta ürünüdür. Yılda 10 defa ücretsiz muayene hakkını sahip olursunuz ve ameliyat masraflarınız poliçe teminatları dahilinde %100 karşılanır. Bereket Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında geçerlidir. Ayrıca poliçenin diş muayenesi, check up, diyetisyen ve psikolojik destek gibi avantajlar vardır.


Muayene Sayısı :
+10
Yatarak Tedavi :
Sınırsız Limit
Bekleme Süresi :
3 ay
Ömür Boyu Yenileme :
Var
Müşteri Hizmetleri :
Acil Ambulans :
Bereket Sigorta Logosu

Bereket Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Bereket Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası; SGK'nın karşılamadığı ya da teminat limitlerini aşan tedavi ek masraflarını karşılayan sigorta ürünüdür. Yılda 10 defa ücretsiz muayene hakkını sahip olursunuz ve ameliyat masraflarınız poliçe teminatları dahilinde %100 karşılanır. Bereket Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında geçerlidir. Ayrıca poliçenin diş muayenesi, check up, diyetisyen ve psikolojik destek gibi avantajlar vardır.

Bereket Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları?

Bereket Sigorta ile tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olmak istenildiğinde sigortanın sunduğu teminatların neler olduğu araştırılır. Sigorta tarafından sigortalılara yaptırdıkları poliçe karşılığında sunulan teminatlar şunlardır;
  • Yatarak tedavi (yoğun bakım odası, refakatçi, yemek, kemoterapi, koroner anjiyografi, diyaliz, triyaj ve kırmızı alan tedavileri)
  • Suni uzuv (protez)
  • Evde bakım (ameliyat ya da tedavi sonrasında evde kullanılacak tedavi araçları ve malzemeleri )
  • Tıbbi malzeme (korse, bileklik, boyunluk vs)
  • Ambulans (kara, hava veya deniz )
  • Ayakta tedavi (röntgen, muayene, tahlil, sarı alan ve yeşil alan tedavileri)
  • Fizik tedavi (ayakta veya yatarak)
  • Doğum (gebelik öncesi testler, sezaryen, doktor muayenesi, normal doğum vs)
Bu teminatlar sigorta poliçesinde belirtilmiş olan limit oranında karşılanır. Ayrıca tıbbi malzeme ayakta tedavi ya da doğum teminatında sigorta tarafından karşılanacağı şeklinde belirtilmişse sigorta kapsamına alınır. Fizik tedavi sırasında kullanılan ilaç, yatak bedeli gibi hizmetler sigorta kapsamında yer almaz.

Bereket Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları?

Bereket aracılığıyla yaptırılacak tamamlayıcı sağlık sigortasında fiyatlar kişilerin sigortada almak istedikleri teminatlara bağlı olarak belirlenir. Sigortada ayakta tedavi ve doğum gibi ek teminatların olması istenildiğinde sigorta fiyatına bu teminatlar için gerekli ücretler de eklenir. Fiyatın belirlenmesi ile de sigorta limiti belirlenir ve bu limit oranında kişiler özel hastanelerde tedavi karşılığında ilave ücret ödemekten kurtulurlar.

Fiyat kadar kişilerin sigortanın fiyatını ödeyecekleri primlerin önemi de büyüktür. Primler belirlenen fiyata, kişinin sağlık durumuna ve yaşadığı şehre bağlı olarak belirlenir. Böylelikle kişiler kendilerine bildirilen primler oranında her ay ödeme yaparlar. Yaptıkları ödemeler sayesinde de 1 yıl boyunca özel hastanelerde olacakları tedaviler için poliçe kapsamında ödeme yapmazlar.

Bereket Sigorta Ömür Boyu Yenileme Garantisi Var Mı?

Bereket Sigorta’da ömür boyu yenileme garantisi bulunmaz. Bu sebeple bir yıllık sigorta geçerlilik süresi dolmuş olan kişilerin sigortanın acentelerine başvurarak kendilerinin sigortalarını her yıl yenilemeleri gerekir. Böylelikle yıllarca tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma hakkına kavuşulabilir.

Bereket Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Hangi Yaş Aralığındaki Kişiler Alabilir?

Bereket Sigorta tarafından yapılan tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırabilmek için kişilerin 0 (15 gün itibariyle)- 64 (yaş dahil) yaşlarında olmaları gerekir. Sigortanın bu şartlara uygun olarak yapılması durumunda bir senelik sigorta geçerlilik süresi dolan kişiler her yıl yenileme yapabilirler. Sigortayı yenilemek ise 75 yaşına kadar mümkündür.

Bekleme Süresi Var Mıdır?

Tamamlayıcı sağlık sigortasında hem tedaviler için hem de doğum teminatı için belirlenmiş olan bekleme süreleri vardır. Tedaviler için bekleme süresi ayakta tedaviler için geçerli olmazken yatarak tedaviler için geçerlidir. Yatarak tedaviler için belirlenmiş bekleme süresi 3 aydır ve bu 3 ay sonunda özel hastanelere yatarak tedavi olunması durumunda sigorta hakkından yararlanılır. Hastaların hastanelerde kırmızı alan olarak adlandırılan bölümde tedavi edilmeleri durumunda bekleme süresine bakılmaksızın masrafları sigorta tarafından karşılanır. Yatarak tedaviler dışında fizik tedaviler içinde 3 aylık bekleme süresi vardır. Bekleme süresi fizik tedavinin yatarak ya da ayakta yapılmasına bakılmaksızın geçerlidir.

Bereket Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Doğum Teminatı Var Mıdır?

Bereket Sigorta’nın müşterileri için sunduğu tamamlayıcı sağlık sigortasında doğum teminatı vardır. Ancak bu teminattan yararlanmak istendiğinin firmaya bildirilmesi ve doğum teminatının poliçede yer alması gerekir. Ayrıca doğum teminatından yararlanmak isteyen kişilerin teminat için öngörülen 12 aylık bekleme süresini de kabul etmeleri gerekir. Doğum teminatının poliçede yer alıp 12 ayın dolması durumunda anne adayları hamilelik komplikasyonu, doğum, sezaryen, gebelik takibi, test ve tahlilleri sigorta tarafından karşılanır. Ancak sigortanın bu giderleri karşılaması sigortada belirtilen limit oranında olur.

Covid-19 Masraflarını Karşılıyor Mu?

Bereket Sigorta tarafından sunulan tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamında covid-19 masrafları yer almaz. Bu sebeple sigortayı yaptıran kişiler koronavirüse yakalanmaları durumunda özel hastanelerde tedavi olduklarında hastanenin talep ettiği fark ücretini öderler.

18 Yaşından Küçükler Tek Başına Yapabilir Mi?

Reşit olmamış 18 yaşından küçük olan çocuklar tek başlarına sigorta talebinde bulunabilirler. Bu talep doğrultusunda tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırabilirler. Ancak böyle bir durumda çocuğu sigorta ettiren kişinin 18 yaşından daha büyük olması gerekir. Kendi başlarına sigorta başvurusunda bulunabilen ancak sigorta ettirenin yaşı sayesinde sigorta sahibi olabilen çocuk yaş aralığı 6-17 yaştır. 6 yaşından 15 günlük çocuklara kadar sigorta başvurusu ise çocuklar tarafından yapılamaz. Bu durumda çocukların anne veya babasından birisinin de sigortalanması gerekir. Böylelikle ikisi birden sigorta hakkından yararlanabilirler.

Geçmişten Gelen Rahatsızlıkları Karşılar Mı?

Geçmişten gelen rahatsızlıklar tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanmaz. Bu rahatsızlıkların sigortanın geçerli olduğu tarihte tekrar etmesi durumunda sigortadan bağımsız olarak kişiler hastanelere tedavi ücretini öderler. Aynı şekilde genetik faktörler sebebiyle hastalığa yakalandığı sigortanın yapıldığı tarihten sonra tespit edildiğinde de hastalık doğuştan olduğu için sigorta kapsamında yer almaz. Bu türdeki hastalıklar için özel hastanelere başvurulduğunda fark ücretinin kişiler tarafından ödenmesi gerekir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Bereket Sigorta’yı tercih ederek tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran kişiler poliçede yer alan teminatlara ek olarak asistan hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu hizmetler sigorta sahiplerine yaptırdıkları sigorta karşılığında sunulan ek hizmetlerdir. Bu hizmetler diş bakımı, check up, diyetisyen ve psikolojik destek hizmetleridir.

Diş bakımında sigortanın geçerli olduğu yılda bir kere olmak üzere diş muayenesi, diş röntgeni (tek diş) ve diş taşının temizlenmesi hizmetlerini sigorta karşılar. Diyetisyen ve psikolojik destek hizmetlerinde ise ilk randevular %100 olarak sigortadan karşılanır ve sonraki randevularda kişiler indirim hakkı elde ederler. Check up’ta ise Ekg, tam idrar testi, açlık kan şekeri, tam kan sayımı, sedimantasyon, tam kolesterol ile doktorun test değerlendirmeleri yılda bir kez sigortadan karşılanır.

Bereket Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler?

Bereket Sigorta’nın özel hastanelerde tedavi gören kişilerin ilave ücret ödemelerinin önüne geçen tamamlayıcı sağlık sigortasının geçerli olduğu farklı şehirlerde bulunan anlaşmalı özel hastaneler vardır. Bu hastaneler kişilerin sigorta teminatlarında belirtilen teminatlara ve limitlere bağlı olarak tedavi sonrasında ücret talebinde bulunmazlar.

Anlaşmalı özel hastaneler arasında Adıyaman Gözde, Akay (Ankara), Akropol (Ankara), Akdeniz Şifa, Akademi Meram, Şar (Rize), İrmet (Tekirdağ), Eren (İstanbul) ve Ataköy İstanbul hastaneleri vardır. Sigortanın anlaşmalı olduğu hastanelerin tamamı www.bereket.com.tr üzerinde yer alan anlaşmalı kurumlar bölümünden öğrenilebilir. Bunun için kişilerin şehir, ilçe ve kurum gibi bilgileri seçerek arama yapmaları yeterlidir.
Bereket Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Müşteri Hizmetleri
Müşteri hizmetleri 444 27 58 olan Bereket Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırmak isteyenler bu numarayı kullanarak bilgi alabilirler. Aldıkları bilgi ve şirketin sigorta için verdiği teminat hakkının uygun bulunması durumunda acenteler aracılığıyla sigortayı yaptırabilirler. Bu numara 7 gün boyunca aktif olduğu için sigorta konusunda herhangi bir sorusu olan kişiler istedikleri anda numarayı arayarak bilgi sahibi olabilirler. Müşteri hizmetleri numarası soruların cevaplanması ya da sorunların çözümlenmesi gibi işlemler yanı sıra ambulans ya da asistan talep etmek içinde kullanılabilir. Numara üzerinden iletişim kuramayan ya da sorunlarına çözüm bulamayan kişiler ise cm@bereket.com.tr adresine mail atmaları durumunda çözüm bulabilirler.