Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası ile yılda 10 defa ücretsiz muayene olabilirsiniz. Ayrıca yatarak tedavi masraflarınızıda karşılamaktadır.

Hemen Fiyatları Karşılaştır
Muayene Sayısı :
+10
Yatarak Tedavi :
Sınırsız Limit
Bekleme Süresi :
3 ay
Ömür Boyu Yenileme :
Var
Müşteri Hizmetleri :
Acil Ambulans :
Allianz Sigorta
Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası, özel hastanelerde tedavi olunduğunda SGK tarafından karşılanmayan özel hastane fark ücretlerini karşılayan bir sigorta türüdür. Bu ücretler hastalığa, yaşanan kazaya veya hastanede yapılan tedaviye göre yüksek tutarlardaki fark ücretleri olabilir. Bu durumda kişiler çok fazla fark ücreti ödemek istemezler ve ücret sorunu sebebiyle özel hastanelere gitmek istemezler. Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ise bu sorunu ortadan kaldırır ve insanların özel hastanelerde de tedavi olma şansı yakalamalarını sağlar.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Nedir?

Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası ya da TSS, özel hastanelerde, polikliniklerde ve diğer sağlık kurumlarında ek ücretin ödenmemesi için geliştirilmiş sigortadır. Bu sigortada ek ücretler Allianz Sigortanın anlaşmasının bulunduğu ve aynı zamanda da sosyal güvelik kurumundan anlaşmalı olan hastanelerde ödenmez. Ödenen primler sayesinde özel hastanelere ödenmesi gereken ek ücretler sigorta tarafından ödenir ve kişiler sigortanın belirttiği şartlarda ücretsiz hizmet alabilirler. Sigorta şirketi tarafından belirli yaş aralığına sunulan bu sigorta 1 yıllıktır ve yılsonunda yenilenerek tekrar kullanılabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Allianz tamamlayıcı sağlık sigortasının, özel sağlık hizmeti almayı düşünen insanlara sağladığı çok sayıda avantaj vardır. Bu avantajlardan ilk sigortayı yaptıran kişilerin geniş kapsamlı sağlık hizmetlerini kaliteli hastanelerde almasıdır. Ayrıca sigortayı alan kişiler bütçelerine uygun paketleri seçerler ve böylelikle prim ödemesinde zorluk yaşamazlar. Şartların sağlanması durumunda ömür boyu yenileme garantisi vardır. Teminatlar sayesinde özel hastanelerde yapılan pek çok işlem sigorta tarafından ödenir ve kişiler ücret ödemeden hastaneden ayrılabilirler.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Teminatları

Allianz tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırmak isteyenler için sunduğu 3 adet sigorta teminatı vardır. Doğum, ayakta ve yatarak tedavi teminatları olan bu teminatların içerikleri birbirinden farklıdır. İçerikler yanı sıra teminatların kullanım limitleri de farklılık göstermektedir. Doğum teminatı ise kadınlarda 18 yaş sınırı vardır ve 18 yaşından itibaren kadınlar bu teminatı yaptırabilirler. Doğum teminatında limit yoktur ve %100 oranında sigortadan yararlanılabilir.

-Ayakta Tedavi Teminatı
Teminatın kapsamında bulunan ve anlaşmalı özel hastanelerde alınabilecek hizmetler ise şunlardır; doğum komplikasyonları, sezaryen, gebelik tarama testleri, normal doğum, doktor muayeneleri ve hamilelik komplikasyonlarıdır. Bu teminatta yer alan gebelik kontrolleri için yılda 10 defa kullanım limiti vardır. Ayrıca doğum teminatını kullanmayı düşünenlerin giderlerin karşılanması için 12 aylık süreyi beklemeyi göze almaları gerekir. Ayakta tedavi için verilen teminatta yıllık 10 kere kullanım limiti vardır. Bu limit dahilinde alınabilecek ayakta tedavi hizmetleri ise şunlardır; ultrason, doktor muayene, röntgen, mr, laboratuvar testleri, biyopsiler ve tomografidir. Ayrıca ayakta tedavide fizik tedavi hizmeti de vardır ve bu hizmet için sınırlama 30 seanstır.

-Yatarak Tedavi Teminatı
Yatarak tedavi teminatı ise en kapsamlı olan teminattır ve kullanım limiti yoktur. Yatarak tedavilerde %100 oranında masraflar sigortadan karşılanır ve tek şart hastanenin Allianz’la anlaşmalı olmasıdır. Yatarak tedavi teminatında bulunan hizmetler ise şunlardır; günübirlik olan tedaviler, ameliyatlı tedaviler, ameliyatsız tedaviler ile kemoterapi, diyaliz ve radyoterapi tedavileridir. Yatarak tedavi teminatında suni uzuv (30 bin), tıbbi malzeme (30 bin), evde bakım (30 bin-56 gün) ve terör giderleri (50 bin) %100 oranında sigortadan karşılanır. Bu giderler yıllık olarak belirlenen giderlerdir. Bu hizmetlere ek olarak ise yatarak tedavi edilen hastanın standart odası, yoğun bakımı, refakatçisi ve yemek giderleri de teminat kapsamında bulunur.

Allianz Sigorta Anlaşmalı Hastane Network Seçenekleri

Allianz tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak isteyenler için iki farklı network seçeneği sunar. Bu network seçeneklerinin isimleri Turuncu Network ve Turuncu+Network’tür. Turuncu Network alacakları sigorta hizmetinin bütçelerine uygun olmasını isteyenlerin tercih edebilecekleri networktür. Bu paketi seçenler Allianz’la ve sosyal güvenlik kurumu ile tüm hastalık branşlarında anlaşması olan hastaneleri ve diğer sağlık kurumlarından hizmet alabilirler.

Turuncu Network paketi sayesinde hangi kurumlarda tedavi olabileceklerini merak edenler ise https://www.allianz.com.tr/tr_TR/anlasmali-kurumlar/anlasmali-saglik-kurumlari.html#/contractedHealth adresini kullanabilirler. Turuncu+Network paketini daha fazla sağlık kurumundan yararlanmak isteyen kişiler tercih edebilirler. Bu paketi seçenler ise Allianz ve sgk ile bazı branşlarda anlaşması olan özel hastanelerden yararlanabilirler. Bu hastanelerde tüm branşların sigortadan yararlanması şartı aranmaz bu sebeple hastane ağı daha geniştir. Turuncu+Network paketi sahipleri de aynı link üzerinden anlaşmalı özel hastane sorgulaması yapabilirler.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Ek Hizmetleri

Allianz tamamlayıcı sağlık sigortasının ek hizmetleri vardır. Bu hizmetlerden TSS poliçesini yaptıranlar yararlanma hakkı elde ederler. Üstelik bu ek hizmetler SGK kapsamında bulunmayan ek hizmetlerdir. Tamamlayıcı sağlık sigortasına bağlı olan ek hizmetler şunlardır; diş bakımı, diyetisyen, check-up ve psikolojik destektir. Sigortayı yaptırmış olan kişiler diyetisyen ek hizmetinde ilk diyetisyen randevularını ücretsiz bir şekilde alabilirler. Buna ek olarak da ilk randevu sonrası randevularında indirim kazanma hakkı elde ederler.

Psikolojik destek ek hizmetinde de diyetisyende olduğu gibi ilk randevu %100 sigortadan karşılanırken sonraki randevularda indirim uygulanır. Diş bakımında ise yılda bir defayla sınırlı olmakla birlikte %100 ücretsiz diş bakım hizmeti alınır. Bu hizmette diş tartarı temizliği (diş taşı), röntgen filmleri (tek diş) ve diş muayenesi bir defa alınabilir. Check-up ek hizmetinin de yılda 1 defa kullanılma ve kullanımda %100 oranında sigortadan yararlanma hakkı vardır. Check up hizmetinde yer alan testler ise şunlardır; idrar testi (tam), sedimantasyon, kan sayımı (tam 18), kolesterol (total), kan şekeri (açlık), ekg, tek yönlü akciğer grafisi ve doktor değerlendirmesidir.

Geçmişten Gelen Rahatsızlıkları Karşılar Mı?

Allianz bireysel tamamlayıcı sağlık sigortası kişilerin geçmişte ortaya çıkan ve devam eden rahatsızlıklarını karşılamaz. Bu rahatsızlıklar için özel hastanelere başvuran kişiler hastanenin istediği fark ücretini ve diğer masrafları kendileri öderler. Geçmişten gelen rahatsızlıklar yanı sıra poliçenin karşılamadığı bazı hastalıklar da vardır. Bu hastalıklar poliçenin tarihinden sonra ortaya çıkmış olsa bile sigorta tarafından karşılanmaz. Bu hastalıklar; doğumsal anomali, omurga eğrilikleri, genetik hastalıklar, konka hastalıkları, obezite ve nazal septum rahatsızlıklarıdır,

Bireysel Tss Poliçelerindeki Doğum Teminatında Bekleme Süresi Nasıl Uygulanacak?

Bireysel olan Tss poliçesinde doğum teminatı ek hizmet olarak alınabilen bir teminattır. Bu teminatın poliçe hazırlanırken talep edilmesi durumunda sigortanın başlaması itibariyle teminatın geçerli olması için beklenilmesi gerekir. Doğum teminatının geçerli olması için öngörülen bekleme süresi 12 aydır. Bu nedenle kişilerin poliçelerinde yer alan doğum teminatının kendilerine sunduğu hakları kullanabilmeleri için bir yıllık süreyi doldurmaları gerekir. Bu sürenin sonunda eğer kişi doğum yapar veya doğum kontrolüne ihtiyaç duyarsa özel hastaneye gitmesi durumunda giderler sigortadan karşılanır. 12 ay sonunda doğum giderinin karşılanabilmesi için sigorta sahiplerinin doğumu ya da doğum muayenesini Allianz ile anlaşmalı olan bir özel hastanede yapmış olmaları gerekir.

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Ürününde Sigortalanma Yaş Kriterleri Nelerdir?

Bireysel tamamlayıcı sağlık ürününü kullanarak sigorta yaptırmak için Allianz tarafından belirlenmiş yaş kriterleri vardır. Bu kriterlere sahip olmayanların sigorta yaptırmaları mümkün olmaz. Sigortayı kullanmak için belirlenen yaş kriterleri ise 15 günlükten 64 yaşına kadardır. Bu kriterler 64 yaşta dahil olan kriterlerdir. Bu yaş grubundaki her birey firma tarafından yapılan sigortadan yararlanabilirler. Çocukların sigortalanmasında ise iki farklı yaş kriteri dikkate alınır. Çocukların 15 günlük ve 5 yaş aralığına sahip olmaları halinde sadece ebeveynleri ile birlikte sigortalanmaları mümkündür. 5 yaştan büyük ve 18 yaştan küçük olan çocukların ise ailelerinden bağımsız olarak sigortalanmaları mümkündür.

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ek hizmetler

Allianz tamamlayıcı sağlık sigortasında müşterilerine avantajlı hizmetler verir. Diyetisyen, diş bakımı veya psikolojik destek olarak belirlenen bu hizmetlerden yararlanma hakkı bir sene ile sınırlıdır. Bu haktan yararlanılması içinse kişilerin şirketin müşteri hizmetlerine ulaşarak hizmet almak için randevu alması gerekir. Randevu almak için kullanılabilecek müşteri hizmetleri hattı ise 0850 399 99 99’dur. Bu hat avantajlı hizmetler dışında sorular veya hizmet detaylarını öğrenmek amacıyla da aranabilir.

Covid-19 Masraflarını Karşılıyor Mu?

Normal şartlarda Allianz tarafından kişilere sunulan bireysel tamamlayıcı sağlık sigortasında salgın hastalıklar kapsam dışındadır. Ancak koronavirüs salgınının Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamayla pandemi kabul edilmesiyle sigorta kapsamına alınmıştır. Şirketin sigortalı müşterilerine jest olarak yaptığı bu değişiklikle pandemi (özel) hastanelerinde covid-19 tedavisi gören kişilerin tedavi giderleri TSS’den karşılanmaktadır. Ancak masrafların karşılanması kişilerin yaptırmış oldukları TSS poliçesinde belirlenen şartlar dahilindedir ve masrafların karşılanması için kişilerin sigorta tarihinden sonra virüse yakalanmış olmaları gerekir.   18 Yaşından Küçükler Tek Başına TSS Yapabilir Mi? Yaşı 18’i geçmemiş ve dolayısıyla reşit olmayan kişilere tek başlarına tamamlayıcı sağlık sigortası yapılabilir ancak bu yaş grubuna ait kişiler sigorta başvurularını kendileri yapamazlar. Onlar yerine yaşı 18’den büyük olan birinin 18 yaşından küçük kişiyi sigorta ettirmesi gerekir. Sigorta yaptırılması durumunda bu yaş grubundaki küçüklerin aile poliçesinde yer almalarına gerek kalmaz. Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ömür Boyu Yenileme Garantisi? Allianz tarafından tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan kişilere ömür boyu yenileme garantisi verilir. Fakat bu garantiden yararlanmak için TSS’nin 3 yıl süresince kesintisiz olarak yapılmış olması gerekir. Sigortayı her yıl yenileyerek 3 yıl kullanan kişilerde yaşa ya da hasar oranı gibi şartlara bakılmadan ömür boyu yenileme garantisi sunulur. Bu garantiyi alan kişiler ömürleri bitene kadar sigortadan özel hastanelere gittiklerinde yararlanma hakkı elde ederler. Bekleme Süresi Var Mıdır? Allianz’ın bireysel tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptıran kişilerin sigortalarının başlaması itibariyle 3 ay bekleme sürelerini tamamlamaları gerekir. Bu bekleme süresi yatarak tedavileri kapsayan bir bekleme süresidir. Bekleme süresi yatarak tedavi ve fizik tedavi işlemlerinin tamamını kapsar. Bu nedenle kişiler 3 ay dolmadan yatarak tedavi ya da fizik tedavi hizmetlerinden hiç birini fark ödemeden kullanamazlar. Ancak yatarak tedavi de eğer Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu bir kırmızı alan durumu varsa bu bekleme süresi geçerli olmaz. Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda Günlük Muayene Sınırı Olacak Mı? Bireysel tamamlayıcı sağlık sigortasında günlük muayene sınırlaması olmaz. Böylelikle günlük istenilen kadar muayene olunabilir ancak bu muayene sayısının poliçede de belirtilen yıllık 10 muayene sınırını aşmaması gerekir. Bu sınırın aşılması durumunda sigorta muayene masraflarını karşılamaz. Cumartesi Günleri TSS Poliçeleri İçin Provizyon Saat Sınırlaması Var Mıdır? Provizyon saat sınırlaması TSS için yoktur ve bu sebeple cumartesi günlerinde de provizyon için belirlenmiş bir saat sınırlaması bulmaz. Bu sebeple poliçelerinizden 24 saat boyunca tüm hafta istediğiniz anda yararlanabilirsiniz. Resmi Tatil Ve Pazar Günleri TSS Poliçemden Nasıl Hizmet Alabilirim? Resim tatiller ya da pazar günlerinde TSS poliçesinin kullanılamama durumu yoktur. Bu sebeple resmi tatil günlerinde özel hastanelere gittiğinizde poliçenin size sunduğu tüm haklardan yararlanabilirsiniz. Aynı hakları pazar günlerinde de kullanabilirsiniz. Bu hakları kullanabilmeniz içinse başvurduğunuz hastanenin Allianz Sigorta’yla anlaşmasının olmasına dikkat etmeniz gerekir. Poliçeden yararlanma hakkınız bir yıl boyunca 7/24’tür ve bu sebeple belirtilen haklardan her an yararlanabilirsiniz. Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 2020 yılı Fiyatları Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları kişinin yaş,cinsiyet ve yaşadığı şehire göre değişmektedir. Allianz tamamlayıcı poliçe fiyatları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.